Λέων

Οι όψεις της Σελήνης με τους Ήλιο, Ποσειδώνα, Δία και Πλούτωνα είναι πολύ αρμονικές και μπορεί να έχεις μια εξέλιξη στον οικονομικό ή επαγγελματικό τομέα ή να νιώσεις ότι απελευθερώνεσαι από κάτι αρνητικό και περιττό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος