Καρκίνος

Η σημερινή σύνοδος του Άρη με τον Κρόνο στον όγδοο οίκο σου έχει θετικά στοιχεία από τη μία, αλλά είναι και λίγο σαν ο Άρης να προσπαθεί να επιταχύνει και ο Κρόνος να τον σταματάει.

Ίσως να μιλάμε για ένα οικονομικό θέμα ή μια οικονομική συμφωνία που να θέλει την προσοχή σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων