Ταύρος

Ίσως είναι μια ευκαιρία να δώσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς σου στη δουλειά.

Εννοείται χωρίς να παραμελείς και τους άλλους τομείς της ζωής σου.

Εξάλλου ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον. Δεν μπορεί να υπάρχει δουλειά, αν δεν υπάρχει και παύση από αυτήν.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι