Καρκίνος

Η πρόσφατη σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα πραγματοποιήθηκε στον έβδομο οίκο σου που αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες.

Είναι μια πολύ δυνατή συνάντηση μεταξύ των δύο που μπορεί να μεταμορφώσει (προς το καλύτερο φαίνεται) αυτούς τους τομείς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων