Ταύρος

Ο ένατος οίκος σου αφορά τους στόχους, θέματα που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, τις αντιλήψεις σου και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα και θέματα σπουδών και πνευματικής εξέλιξης.

Σε αυτό το σημείο συναντιούνται ο Δίας με τον Πλούτωνα, σε μια πολύ ισχυρή σύνοδο που σε ενθαρρύνει να ασχοληθείς με αυτούς τους τομείς, ιδίως με τους στόχους σου.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι