Λέων

Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον έβδομο οίκο σου που σχετίζεται με τις συνεργασίες, τις σχέσεις και τη συντροφικότητα.

Γίνεσαι περισσότερο διεκδικητικός-ή στις σχέσεις σου και ίσως αυτή την περίοδο γίνει και ένα νέο ξεκίνημα, επαγγελματικό ή συναισθηματικό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος