Κριός

Μοιάζεις να αναζητάς λίγο χρόνο αποκλειστικά τον εαυτό σου.

Ο ανάδρομος Ερμής από σήμερα στον δωδέκατο οίκο σου επιτρέπει και ίσως απαιτεί να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τις ανάγκες του περισσότερο.  

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος