Δίδυμοι

Ο Δίας κινείται ορθόδρομα από χτες και να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο πλανήτης της αφθονίας και της θετικότητας.

Η εύνοιά του επανέρχεται και αφορά κυρίως αυτά που μοιράζεσαι σε μια σχέση ή στις σχέσεις σου γενικότερα, καθώς και με τα οικονομικά και τις οικονομικές συμφωνίες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος