Παρθένος

Το νέο της εβδομάδας είναι ότι από σήμερα η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον έβδομο οίκο σου που αφορά τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τη συντροφικότητα, τους τομείς που η ίδια εκπροσωπεί δηλαδή, και από εκεί θα σε ευνοεί με κάθε τρόπο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός