Δίδυμοι

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου και από εκεί θα ευνοεί τα επαγγελματικά σου με κάθε τρόπο.

Είναι σημαντικό να δώσεις και εσύ όσο μπορείς σημασία κυρίως στην οργάνωση τους.

Η αποδοτικότητά σου πάντως θα είναι στα καλύτερά της.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος