Πέρασε κι αυτό το δύσκολο πρωινό
                                       της Δευτέρας
σπάσανε τα γυαλιά μου
έσπασε το χέρι μου
̶  Σκέτη δυστυχία  ̶  είσαι!
                                 (είπε κάποιος)
Εγώ όμως αγόρασα άσπρα
                                       λουλούδια
κάθισα στην πολυθρόνα μου
κι άρχισα να γελάω σαν τρελός.