Δευτέρα 23 Ιουνίου, 21.00, Open Air Festival, Η Μέρα της Μαρμότας, Σινέ Ψυρρή, Οδός Σαρρή 40-44.
1 2