Ψ by Oh_You_Pretty_Things on Mixcloud

Μια μικρογραφία ή μικροφωτογραφία, είναι μια φωτογραφία ή ψηφιακή εικόνα που λαμβάνεται μέσω ενός μικροσκοπίου ή κάποιας παρόμοιας συσκευής, που δείχνει μία κατά πολύ μεγεθυμένη εικόνα ενός στοιχείου. Παρακάτω ακολουθεί μία επιλογή τέτοιου τύπου λήψεων διαφόρων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μικροβίων, διατόμων αλλά και αντικειμένων από τη φύση και την καθημερινότητα. Από φτερά πουλιού μέχρι μανιτάρια και τρίχες γάτας, μεταξύ άλλων. Όλα τους μεγεθυμένα μέσω μικροσκοπίου και φωτογραφημένα με διάφορες τεχνικές και φίλτρα.

Ανακρυσταλλωμένη βιταμίνη C, Milan Kosanovic.

Ανακρυσταλλωμένη βιταμίνη C, Milan Kosanovic.


Διάτομα σε κόκκινα φύκη, Wim van Egmond.

Διάτομα σε κόκκινα φύκη, Wim van Egmond.


Εγκάρσια τομή άνθους κρίνου, Spike Walker.

Εγκάρσια τομή άνθους κρίνου, Spike Walker.


Θαλάσσια διάτομα, Michael Stringer.

Θαλάσσια διάτομα, Michael Stringer.


Λεπτομέρεια θήκης compact disc, David Walker.

Λεπτομέρεια θήκης compact disc, David Walker.

Και ένα video από τον μαγικό κόσμο της μικροφωτογραφίας.

http://youtu.be/p9j5iFdfDdk