Συ, που θάμπωσες τον ήλιο, που σ’ εζήλεψ’ η αυγή,
σπέρμα ουράνιο, ριχμένο, που εβλάστησες στη γη…