Δεν αρκεί ν’ ανοίξεις το παράθυρο
για να δεις τα χωράφια και το ποτάμι.
Δεν είν’ αρκετό να μην είσαι τυφλός
για να δεις τα δέντρα και τα λουλούδια.
Είν’ επίσης αναγκαίο να μην έχεις φιλοσοφία.
Με φιλοσοφία δεν υπάρχουν δέντρα: υπάρχουν μόνο ιδέες.
Υπάρχει μόνο ο καθένας από μας, σαν ένα υπόγειο πέρασμα.
Υπάρχει μόνο ένα παράθυρο κλειστό κι ο κόσμος όλος πέρα·
κι ένα όνειρο απ’ ό,τι θα μπορούσε να δει κανείς, αν το παράθυρο ανοιγόταν,
που ποτέ δεν είναι ό,τι βλέπει κανείς, σαν το παράθυρο ανοίγεται.