Κριός

Τα οικονομικά έχουν δυνατότητες βελτίωσης, ίσως με τη βοήθεια ή τις ιδέες μια στενής σου σχέσης.

Επίσης, στόχοι που αφορούν κατοικία και οικογένεια μπορούν να προχωρήσουν. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος