Καρκίνος

Η Αφροδίτη θα βρίσκεται από σήμερα στον δωδέκατο οίκο σου που αφορά τη διάθεση και την ψυχολογική σου κατάσταση.

Η θέση της αυτή είναι πολύ ανακουφιστική και κάποια θέματα λύνονται με μεγαλύτερη ευκολία από ό, τι προηγουμένως.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων