Υδροχόος

Μέσα στις κοινωνικές σου επαφές αυτές τις μέρες, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος με ιδέες.

Σαφώς δεν χρειάζεται να ενθουσιάζεσαι, αλλά ούτε και να είσαι καχύποπτος.

Μπορεί όλο αυτό να εξελιχθεί σε κάτι καλό, συναισθηματικά ή επαγγελματικά.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες