Popaganda2
   

Μια έμπειρη μανιταροσυλλέκτρια και 2 μετεωρολόγοι – κλιματολόγοι, δημιούργησαν την καινοτόμο εφαρμογή Mushring – WMF (Wild Mushrooms Finder), εργαλείο πρόγνωσης της ευδοκίμησης άγριων μανιταριών. Η ιδέα για την ανάπτυξη της εφαρμογής ξεκίνησε για την κάλυψη της προσωπικής ανάγκης των μελών της ομάδας να γνωρίζουν πού και πότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ευδοκίμησης μανιταριών, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν επιτυχημένες εκδρομές στη φύση για την αναζήτησή τους. Ειδικότερα, η Ευτυχία Μακρή, συντονίστρια της ομάδας Mushring και έμπειρη συλλέκτρια, ήταν αυτή που έδωσε την ιδέα για τη δημιουργία της εφαρμογής. Ο πυρήνας της ομάδας αποτελείται από την Ευτυχία Μακρή και τους μετεωρολόγους – κλιματολόγους Δρ. Χρήστο Παπαδήμα και Δρ. Ηλία Χούσο. Έπειτα από επιστημονική έρευνα, η οποία αφορούσε τη σχέση της ευδοκίμησης των άγριων μανιταριών με τις καιρικές συνθήκες, υλοποιήθηκε η εφαρμογή, η οποία εκτελεί καθημερινά πρόγνωση ευδοκίμησης άγριων μανιταριών μέχρι και για 8 ημέρες στο μέλλον. Η καινοτομία της εφαρμογής Mushring είναι η ίδια η εφαρμογή καθώς είναι παγκοσμίως πρωτοποριακή.
      

Στην ανάπτυξη της εφαρμογής συνέβαλλαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες, αλλά και έμπειροι μανιταροσυλλέκτες. Οι επιστημονικές εξειδικεύσεις των ατόμων που ενεπλάκησαν στο εγχείρημα της υλοποίησης της εφαρμογής ήταν αυτές της Μετεωρολογίας, της Γεωπονίας, και της Πληροφορικής. Φυσικά, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι εμπειρικές γνώσεις ανθρώπων της φύσης που αγαπούν τα άγρια μανιτάρια και συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Popaganda1

  Στο ελληνικό φυσικό περιβάλλον ευδοκιμούν χιλιάδες είδη άγριων μανιταριών, εκ των οποίων κάποια είναι εδώδιμα, άλλα είναι φαρμακευτικά, ενώ εξαιρετικά μεγάλο είναι το πλήθος των δηλητηριωδών άγριων μανιταριών. Οι πιο πλούσιες σε μανιτάρια περιοχές της Ελλάδας είναι εκείνες που δέχονται αυξημένα ποσά υετού στη διάρκεια του έτους και καλύπτονται από έντονη βλάστηση. Τέτοιες περιοχές βρίσκονται κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Δάση δρυός, οξιάς, ελάτης και μαύρης πεύκης αποτελούν χαρακτηριστικούς μανιταρότοπους. Προς το παρόν οι προγνώσεις ευδοκίμησης άγριων μανιταριών αφορούν μέχρι και 8 ημέρες στο μέλλον και καλύπτουν όλη την Ευρώπη, τη δυτική Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Στόχος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλυφθούν όλες οι περιοχές του βορείου ημισφαιρίου και να επεκταθεί η κάλυψη και σε περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία.

 

   Οι προγνώσεις που παρέχει το Mushring παρουσιάζουν ικανοποιητικά μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Ωστόσο, το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσονται τα άγρια μανιτάρια και οι συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξή τους, εμφανίζουν αυξημένη πολυπλοκότητα κάνοντας έτσι την πρόγνωση της ευδοκίμησής τους να εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, κάποιοι από τους οποίους μπορεί να είναι και αστάθμητοι. Για το Mushring, οι κύριες συνιστώσες, οι οποίες καθορίζουν και επομένως επηρεάζουν το αποτέλεσμα της πρόγνωσης, είναι η μετεωρολογική πρόγνωση, η οποία πραγματοποιείται αρχικά, ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την πρόγνωση της ευδοκίμησης των άγριων μανιταριών, ο οποίος βασίζεται στη σχέση των μετεωρολογικών συνθηκών με την ευδοκίμησή τους και τα δορυφορικά δεδομένα, τα οποία αφορούν το είδος της βλάστησης. Η ομάδα του Mushring έχει καταβάλει προσπάθεια αυτοί οι παράγοντες να προκαλούν όσο το δυνατό λιγότερα σφάλματα στο τελικό αποτέλεσμα της πρόγνωσης. 

Popaganda6

   

   Το Mushring μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα που επιθυμεί να γνωρίζει πού και πότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ευδοκιμήσουν μανιτάρια στο φυσικό περιβάλλον. Φυσικά, κάποιος που δεν έχει πρότερη εμπειρία μπορεί να βασιστεί στις προγνώσεις που παράγονται από το Mushring. Ακόμη, αυτοί που έχουν τέτοιου είδους εμπειρία μπορούν να επιβεβαιώσουν τις υποψίες τους για το «πού» και το «πότε», κάνοντας χρήση του Mushring. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στη φύση ευδοκιμούν διάφορων ειδών άγρια μανιτάρια, πολλά από τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία και σε πολλές περιπτώσεις θανατηφόρα. Έτσι αυτός που θα εκδράμει για συλλογή άγριων μανιταριών είτε θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στην αναγνώριση των ειδών τους ή θα ήταν καλό να συνοδεύεται από κάποιον άλλο έμπειρο. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη και υπερβολική συλλογή των άγριων μανιταριών, ώστε να μη διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον.

   Το Mushring – WMF είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο Mushring.com, όπου κάποιος μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης, στη συνέχεια να επιλέξει το επιθυμητό χρονικό διάστημα (6 ημερών, 1 μήνα, 3 και 6 μηνών) πρόσβασης στους 8-ήμερους προγνωστικούς χάρτες και τελικά να καταβάλλει το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο μέσω του PayPal. Το Mushring – WMF λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της METEOANALYSIS στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα. Οι προγνώσεις ευδοκίμησης άγριων μανιταριών πραγματοποιούνται έπειτα από την εκτέλεση μετεωρολογικών μοντέλων αιχμής, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Τα υψηλής χρονικής και χωρική ανάλυσης παραγόμενα προγνωστικά μετεωρολογικά δεδομένα μαζί με σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα χρήσης γης, υψηλής χωρικής ανάλυσης, χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ενός αλγορίθμου αυξημένης πολυπλοκότητας, από τον οποίο παράγεται η τελική πρόγνωση ευδοκίμησης άγριων μανιταριών σε ένα πλέγμα περίπου 4 x 4 km. Ο αλγόριθμος που παράγει την τελική πρόγνωση έχει προκύψει έπειτα από επισταμένη στατιστική ανάλυση ιστορικών δεδομένων ευδοκίμησης άγριων μανιταριών σε συνδυασμό με μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα, η οποία αποκάλυψε τις βασικές σχέσεις μεταξύ της ευδοκίμησης των μανιταριών και των καιρικών συνθηκών, σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Τέλος, πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της πρόγνωσης, ώστε αυτά να οπτικοποιηθούν σε μορφή χαρτών και να παρουσιαστούν στους τελικούς χρήστες του Musrhring.com.

Popaganda9

 

   Άμεσος στόχος της ομάδας του Mushring είναι η κάλυψη με προγνώσεις ευδοκίμησης μανιταριών όλων των περιοχών του βορείου ημισφαιρίου και η επέκταση των προγνώσεων σε περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου, ώστε σύντομα το Mushring να παρέχει προγνώσεις παγκοσμίως. Η συνέχιση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την επίδραση των διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων, μετεωρολογικών και άλλων, στην ευδοκίμηση άγριων μανιταριών αποτελεί φυσικά σημαντική προτεραιότητα. Η ομάδα φιλοδοξεί, με τη συνεχή βελτίωση του αλγορίθμου πρόγνωσης ευδοκίμησης των άγριων μανιταριών, τελικά το Mushring να εξελιχθεί στο πλέον αξιόπιστο και απαραίτητο εργαλείο που θα συντροφεύει τους μανιταρόφιλους όλης της υφηλίου στις εξορμήσεις τους στη φύση, προς αναζήτηση άγριων μανιταριών. Τέλος, οι προσπάθειες της ομάδας εντείνονται για να καταστεί εφικτή η δυνατότητα πρόγνωσης συγκεκριμένων ειδών άγριων μανιταριών.