Λέω και γίνομαι
Ό,τι ποθεί η μέρα
Φύλλωμα στόμα
Αναπνέω
Καλαμιώνας
Γέρνω στην προσευχή

Θα φιλήσω τη θάλασσα
Και η ψυχή μου πάει