Έβγα στο παράθυρό σου
Χρυσομαλλούσα
Σε ακούω να τραγουδάς
Τον ωραίο σκοπό σου.

Το βιβλίο μου το κλείνω
Τη μελέτη σταματώ
Θα κοιτάζω της φωτιάς
Τον τρελό χορό.

Αφήνω το βιβλίο μου
Αφήνω τη βολή μου
Όταν σ’ ακούω να τραγουδάς
Στη σκοτεινή αυλή μου.

Τον ωραίο το σκοπό σου
Μαζί κι εγώ θα τραγουδούσα
Έβγα στο παράθυρό σου
Χρυσομαλλούσα.