Ταύρος

Η νέα Σελήνη σημαίνει συνήθως ένα θετικό νέο ξεκίνημα και νέες ευκαιρίες που έρχονται σταδιακά στο δεκαπενθήμερο που ακολουθεί. Στις 29 πραγματοποιείται μια νέα Σελήνη στον τρίτο οίκο σου που αφορά τις συμφωνίες, τις γνωριμίες και τα συμβόλαια και φαίνεται ότι στο διάστημα που θα ακολουθήσει μπορεί να δημιουργηθεί κάτι νέο σε αυτούς τους τομείς, όπως και να έχει,  φαίνεται ότι ενώνεις τις δυνάμεις σου με κάποιο άτομο και συμμαχείς. 

Την ίδια μέρα έχουμε και μια πολύ θετική όψη μεταξύ Αφροδίτης και Δία. Η πρώτη στον οίκο των οικονομικών σου και ο δεύτερος στον οίκο  των παρασκηνιακών δράσεων και της ψυχολογικής σου κατάστασης. Ο Δίας, μεγεθύνει τα πάντα, και τώρα που διευρύνει τη δράση τη Αφροδίτης τα νέα θα είναι συναρπαστικά. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι