Δίδυμοι

Η αντίθεση του Ήλιου με τον Δία δεν πρέπει να σε κάνει σπάταλο.

Μπορεί όμως να σχετίζεται και με μια οικονομική συμφωνία, με μια νέα συνεργασία, αλλά πρέπει να τη διερευνήσεις καλά πρώτα.

Ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στον οικονομικό προγραμματισμό σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος