Παρθένος

Η αντίθεση του Ήλιου με τον Δία μπορεί να φέρνει υπερβολική αισιοδοξία και φιλοδοξία.

Καλά κάνεις και βλέπεις φως στον ορίζοντα σε μια σχέση, επειδή υπάρχει. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να προσπερνάς κάποια βήματα.

Για να χτιστεί με γερά θεμέλια, προφανώς πρέπει να προχωρήσει όπως πρέπει, με φυσιολογικό ρυθμό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός