Κριός

Η σημερινή αντίθεση του Ήλου με τον Δία σχετίζεται με την οικογένεια ή το σπίτι και τη δουλειά, και ίσως δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς.

Μπορεί ο χρόνος κάποιες φορές να μην νιώθεις ότι είναι αρκετός για να ικανοποιείς τις ανάγκες και του ενός τομέα και του άλλου. Από την άλλη ίσως δεν χρειάζεται υπερβολή στις ενέργειές σου.  

 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος