Λέων

Δεν είναι πάντα εύκολες οι συνεργασίες, κάποιες μέρες μπορεί να έχουν μια δυσκολία στην επικοινωνία ή στην απόφαση για ένα οικονομικό θέμα. Γενικότερα οι οικονομικές συμφωνίες μπορεί να θέλουν προσοχή ή επανέλεγχο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος