Δίδυμοι

Μια δυσκολία στην επικοινωνία στη δουλειά ή σχετικά με ένα θέμα που αφορά μια συνεργασία με το εξωτερικό είναι παροδική προφανώς. Η δουλειά παραμένει ένας πολύ ενδιαφέρων τομέας και τον Απρίλιο, οπότε να είσαι προετοιμασμένος για εξελίξεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος