Καρκίνος

Η όψη του Ερμή με τον Κρόνο μπορεί να σου υπενθυμίζει μια οικονομική υποχρέωση ή ένα ζήτημα που αφορά κοινά οικονομικά το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Καλύτερα να μην αφήνεις σχετικές εκκρεμότητες. Μπορεί όμως αυτές τις μέρες να φτάσεις και κοντά σε έναν οικονομικό στόχο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων