Ταύρος

Η πρόσφατη έκλειψη στον Τοξότη εξακολουθεί να σε επηρεάζει και αυτή τη βδομάδα με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά μπορεί να σχετίζεται με τη δημιουργία μιας συμφωνίας, πιθανώς οικονομικής, από την άλλη με την οικειότητα και το συναισθηματικό βάθος σε μια σχέση. Αυτή η περίοδος αποτελεί σταθμό κατά κάποιο τρόπο και για τις συναισθηματικές σου σχέσεις και για τις επαγγελματικές και για άλλους λόγους.

Η αρμονική όψη του Άρη με τον Πλούτωνα στις 6 μπορεί να σχετίζεται με μια σχέση με άτομο από το εξωτερικό ή με μια συνεργασία με το εξωτερικό. Φαίνεται ότι οι δραστηριότητές σου επεκτείνονται και ότι εξελίσσεσαι και συναισθηματικά και επαγγελματικά.

Ίσως χρειαστεί ή θελήσεις να κάνεις και ένα ταξίδι αυτό το διάστημα και μάλλον είναι σημαντικό να δεις ένα καινούριο μέρος, ώστε να κάνει ένα μικρό ριστάρτ ο εγκέφαλός σου και να ανανεωθείς.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι