Λέων

Μια σχέση μπορεί να σε προβληματίζει, μπορεί όμως να πάρεις βοήθεια σε σχέση με ένα οικονομικό θέμα ή ένα πρακτικό ζήτημα. Ίσως η σημερινή μέρα να είναι λίγο πολύπλοκη ως προς κάποιες διαδικασίες, αλλά μάλλον αξίζει η δυσκολία επειδή το αποτέλεσμα θα είναι θετικό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος