Ιχθύες

Κάποιες σκέψεις μπορεί να σε προβληματίζουν, γενικότερα μπορεί να νιώθεις ότι έρχονται στην επιφάνεια είτε από εσένα τον ίδιο είτε από εξωτερικούς παράγοντες κάποια θέματα που θέλουν επεξεργασία. Κάθε τέτοια επεξεργασία όμως είναι σημαντική για την εξέλιξή σου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12