Από Χριστούγεννα σε Πρωτοχρονιά και από το Six d.o.g.s στο πρώτο Akomma Πάρτι που έγινε σε μια αποθήκη στο Μοσχάτο. Η Πηνελόπη Γερασίμου δούλευε την ώρα που εμείς διασκεδάζαμε ώστε να θυμόμαστε τι πρέπει να ξανακάνουμε ή να αποφύγουμε όταν θα ξαναδιασκεδάζουμε και η Πηνελόπη Γερασίμου θα είναι πάλι μπροστά μας.

πρωτοχρονια-164
πρωτοχρονια-196
πρωτοχρονια-200
πρωτοχρονια-201
πρωτοχρονια-202
πρωτοχρονια-207
πρωτοχρονια-215
πρωτοχρονια-217
πρωτοχρονια-229
πρωτοχρονια-242
πρωτοχρονια-253
πρωτοχρονια-263
πρωτοχρονια-277
πρωτοχρονια-282
πρωτοχρονια-284
πρωτοχρονια-285
πρωτοχρονια-289
πρωτοχρονια-296
πρωτοχρονια-308
πρωτοχρονια-320
πρωτοχρονια-336
πρωτοχρονια-360
πρωτοχρονια-396
πρωτοχρονια-410
πρωτοχρονια-463
πρωτοχρονια-468
πρωτοχρονια-511
36_75_12312013
36_78_01012014
36_82_01012014
36_86_01012014
36_87_01012014
36_89_01012014
36_92_01012014
36_93_01012014
xmas-17
xmas-18
xmas-43
xmas-53
xmas-58
xmas-73
xmas-104
xmas-127
xmas-147
xmas-172
xmas-183
xmas-189
xmas-200
xmas-209
xmas-232
xmas-234
xmas-240
xmas-245
xmas-256
xmas-289
xmas-290
xmas-302
xmas-317
xmas-323
xmas-354
xmas-365
xmas-366
xmas-405
xmas-409
xmas-413
xmas-422
xmas-438
xmas-472
xmas-476
xmas-491
xmas-503
xmas-507
xmas-544
xmas-588
xmas-610
xmas-639
πρωτοχρονια-3 2
πρωτοχρονια-4
πρωτοχρονια-8
πρωτοχρονια-12
πρωτοχρονια-23
πρωτοχρονια-26
πρωτοχρονια-39
πρωτοχρονια-41
πρωτοχρονια-42
πρωτοχρονια-43
πρωτοχρονια-45
πρωτοχρονια-49
πρωτοχρονια-56
πρωτοχρονια-71
πρωτοχρονια-73
πρωτοχρονια-100
πρωτοχρονια-108
πρωτοχρονια-121
πρωτοχρονια-128
πρωτοχρονια-137
πρωτοχρονια-142
πρωτοχρονια-159
akomma-120
akomma-126
akomma-157
akomma-165
akomma-187
akomma-216
akomma-229
akomma-244
akomma-259
akomma-271
akomma-289
akomma-5
akomma-6
akomma-42
akomma-51
akomma-82
akomma-111
akomma-112
akomma-117