Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ  Τ Η Σ  Ν Υ Χ Τ Α Σ 
του Χριστόφορου Λιοντάκη

Η φλόγα το κρύσταλλο οι καθρέφτες

Κι εσύ στην κόψη του ξυραφιού

Το πολύτιμο σάπιο συντηρούσες

Τους άλλους ξεγελώντας

Την ύπαρξη σου τροφοδοτούσες

Αλλά μήπως 

Το θρίαμβο μιας άγνωστης καταστροφής

Δεν θέλησες;

Μια ήττα δική σου ν’ απολαύσεις!