Σήμερα συμπληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του 2016 και εδώ μπορείτε να βρείτε τις 7 «φωτογραφίες της ημέρας», όπως επιλέχθηκαν από το National Geographic στο πλαίσιο της πλατφόρμας Your Shot:

A Monolithic Gathering, 1η Ιανουαρίου 2016.

A Monolithic Gathering, 1η Ιανουαρίου 2016.

Muddy Meet and Greet, 2η Ιανουαρίου 2016.

Muddy Meet and Greet, 2η Ιανουαρίου 2016.

“Island of Silence and Heat”, 3η Ιανουαρίου 2016.

“Island of Silence and Heat”, 3η Ιανουαρίου 2016.

Feel the Rush, 4η Ιανουαρίου 2016.

Feel the Rush, 4η Ιανουαρίου 2016.

Mating Call, 5η Ιανουαρίου 2016.

Mating Call, 5η Ιανουαρίου 2016.

Cutting Corners, 7η Ιανουαρίου 2016.

Cutting Corners, 6η Ιανουαρίου 2016.

Seeing Red, 7η Ιανουαρίου 2016.

Seeing Red, 7η Ιανουαρίου 2016.