Προσθετικά πόδια στο Επιχειρηματικό Συνεργατικό Κέντρο Ορθωτικής και Προσθετικής στη Βιεντιάνε, στο Λάος. Αυτό το κέντρο δημιουργήθηκε για να παρέχει σε επιζώντες από μη εκραγέντα πυρομαχικά (UXO) πρόσβαση σε ορθωτικές και προσθετικές συσκευές. PHOTO: MAST IRHAM

Προσθετικά πόδια στο Επιχειρηματικό Συνεργατικό Κέντρο Ορθωτικής και Προσθετικής στη Βιεντιάνε, στο Λάος. Αυτό το κέντρο δημιουργήθηκε για να παρέχει σε επιζώντες από μη εκραγέντα πυρομαχικά (UXO) πρόσβαση σε ορθωτικές και προσθετικές συσκευές.
PHOTO: MAST IRHAM