Μ Υ Σ Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

του Τίτου Πατρίκιου

 

Σου μίλαγα για τη μυστική ζωή μας

μα εσύ την ήξερες από ξενόγλωσσα βιβλία.

Xρονολογίες, περιστατικά, εξηγήσεις –

μπροστά σε τέτοιες βεβαιότητες

τα μυστικά μου γίνονταν υποθέσεις εργασίας.