Κριός

Η σημερινή όψη της Σελήνης με τον Κρόνο δεν είναι και η πιο εύκολη, ίσως μια δυσκολία όμως που αφορά μια φιλική ή κοινωνική σχέση να σε οδηγήσει σε μια λύση. Φαίνεται ότι ένα θέμα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο με κάποιο τρόπο.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος