Κριός

Δεν μπορείς από μεμονωμένα γεγονότα να βγάλεις συμπεράσματα, ιδίως σε ότι αφορά την ερωτική σου ζωή ή μια φιλική σχέση.

Καλύτερα να ζητήσεις διευκρινίσεις ή να προσπαθήσεις να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, προτού καταλήξεις σε συμπέρασμα. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος