Π Α Σ Χ Α  Τ Ω Ν  Π Ι Σ Τ Ω Ν

 του Νίκου Καρούζου

Κύριε λάμπρυνόν μου την στολή της ψυχής
Άστρα και χώμα σε βαστάζουν.
Μεριάζουν άφωνατα σκότη και διαβαίνεις,
ανέγγιχτη τον κόσμο αγγίζει μουσική
και της καρδιάς τα πέταλα ροδίζουν,
άνθος όμορφο ζεσταίνεται στον ήλιο.
Λευκάνθηκαν οι άνθρωποι στο αίμα του αρνίου.
Θεέ μου ανέρχεσαι λυπημένος,
αν και για όραση εξακολουθείς να έχεις τη συγχώρηση.
Ω θλίψη των ματιών του Κυρίου μου,
της αιωνιότητας ο κάματος,
έχω πολύ συνεργήσει για να υπάρχεις,
είναι πολύ σ΄εμένα το μερίδιο της ανομίας.
Ανοίγει ένα τριαντάφυλλο, πάω και το ρωτώ:
Πού έκρυψαν τον ήλιο;
Πλησιάζω τη θάλασσα και της λέω:
Είσαι βαθειά και με τα μυστικά μεγάλη σου η σχέση.
Λυτρώνεται ο άνθρωπος;
Απαντά το λουλούδι: «Θα χαθούμε»
κι η θάλασσα με αχ αναταράζεται.


Από το «Ποιητικό Ημερολόγιο 2018» των εκδόσεων Ιωλκός.