Κριός

Αυτός είναι ο μήνας της ψυχολογικής προόδου, των εξελίξεων που βασίζονται κυρίως στις εσωτερικές αλλαγές. Η εκπληκτική νέα Σελήνη στις 3 είναι μια ένδειξη ότι κάποια πράγματα μπαίνουν σε σειρά μέσα σου, ότι γνωρίζεις καλύτερα τι θέλεις και ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσεις.

Είναι πιθανό ένα νέο ξεκίνημα αυτόν τον μήνα και μια γενικότερη αίσθηση ανανέωσης. Όμως φαίνεται ότι δεν θα είσαι καθόλου μόνος σε αυτήν την πορεία. Στις 6 ο Άρης θα βρεθεί στον ενδέκατο οίκο σου και την ίδια μέρα, στο ίδιο σημείο θα βρεθεί και η Αφροδίτη.

Όταν αυτοί οι δύο βρίσκονται μαζί, πάντα κάτι καλό συμβαίνει επειδή λειτουργούν εντελώς συμπληρωματικά. Ο οίκος αυτός σχετίζεται κυρίως με την κοινωνική σου ζωή, τις φιλικές σχέσεις, τη δικτύωση και το επαγγελματικό σου προφίλ

Και προφανώς όλοι αυτοί οι τομείς θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν υπέρ σου.

Όμως ο οίκος αυτός αφορά και τις βαθύτερες επιθυμίες σου και το πιο πιθανό είναι ότι έρχεσαι πολύ κοντά σε κάποια ή κάποιες από αυτές. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ταύρος