Κριός

Οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν με λεφτά πρέπει να γίνονται με απαλό τρόπο και όχι με εντάσεις.

Επίσης, κάποιες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά προτού οριστικοποιηθούν. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος