Κριός

Οι μέρες αυτές μπορεί να έχουν γνωριμίες, επαφές, συμφωνίες και συνεργασίες.

Ο μήνας τελειώνει με πολύ θετικό τρόπο και μπορεί αυτές τις μέρες να φέρει μια ερωτική γνωριμία. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος