Κριός

Αυτή την περίοδο μετράει πολύ το να δουλέψεις αρκετά, με συνέπεια και μέθοδο. Ένα επαγγελματικό εγχείρημα θα έχει θετική εξέλιξη και το έδαφος είναι αρκετά γόνιμο για να κάνεις τις κινήσεις σου.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος