Κριός

Αυτό που γίνεται στον οίκο σου που σχετίζεται με τους φίλους και την κοινωνική σου ζωή έχει πολύ ενδιαφέρον, επειδή έχουν μαζευτεί πολλοί πλανήτες εκεί. Ίσως να πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις προς φιλικά πρόσωπα για να συζητηθούν κάποια θέματα ή ίσως δεις πρόσωπα από το παρελθόν.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος