όταν σούφρωνε
τα χείλη της
ο πλανήτης
έχανε
το 1/3 του όγκου του
κατόπιν
μετά το χάδι
όλα επανερχόντουσαν
και κερδίζαμε
και δυο τρεις
θάλασσες