Το ρόδι του τραπεζιού ράγισε…
Οι ξεραμένοι χυμοί απέσπασαν την προσοχή,
λέρωσαν το ύφασμα.
Βρομιά στη βρομιά δεν την αντιλαμβάνεσαι.