Έλα, να λυπηθούμε εκείνους που έχουν μοίρα καλύτερη από μας.
Έλα, φίλη μου, και θυμήσου
πως οι πλούσιοι έχουν υπηρέτες και όχι φίλους,
κι εμείς έχουμε φίλους και όχι υπηρέτες.
Έλα, να λυπηθούμε τους παντρεμένους και τους ανύπαντρους.

Η αυγή φτάνει με βήματα μικρά
σαν μια χρυσωμένη Πάβλοβα,
κι εγώ είμαι πλάι στον πόθο μου.
Μήτε η ζωή διαθέτει τίποτα καλύτερο
από τούτη την ώρα της απόλυτης αταραξίας,
την ώρα που ξυπνάμε παρέα.