Ήθελε μια φλογέρα
να παίζει γι’ Αυτόν πλάτη σε γεροκορμό.
Άγρια λείψανα.
Χόρταινε η ζωή, πεινούσε αυτή.