Μερικά στιγμιότυπα από την έναρξη του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Όταν η ρώσικη πρωτοπορία συναντά τις ελβετικές καθαρές γραμμές, δημιουργείται κάτι το ουτοπικό. Ή υπερβατικό καλύτερα!