Έφηβε της Αθήνας, μείνε πιστός
Στον εαυτό σου,
Και στο Ανεξήγητο  ̶
Προδοσία καθετί πέρα απ’ αυτό  ̶